Kontakt

WP comp s.r.o.
Kresánkova 8
84105 Bratislava
Slovensko
IČO: 46006818 DIČ: 2023182788 IČ DPH: SK2023182788Bankové spojenie
Tatra Banka, a.s.
2922850780/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0029 2285 0780

Kontaktujte nás